Comisia pentru curriculum

Președinte: Director adjunct, prof. Blaga Oana Simona
Membri: Prof. Neculau Carmen;
Prof. Crețu Adriana- Cornelia;
Prof. Amariței Maricica;
Prof. Viorica Stamati;
Prof. Vînă Corina Daniela;