Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Coordonator: prof. Olaru Gabriela Tatiana
Membru: Prof. Stamati Viorica;
Membru: Prof. Dulama Vasilica;
Membru: Prof. Vână Corina-Daniela;

Membru: Prof. Crețu Adriana;

Membru: Prof. Ingrid Elena;
Prof. Toader Mihaela Viorica, reprezentant al sindicatului;
Pârău Cătălin– reprezentant al părinților;
Prof. – elev în clasa a VIII-a B;