Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității