Comisia pentru sănătate și securitate în muncă

Președinte: Director, prof. Mariana Melinte

Membri: Prof. Olaru Gabriela Tatiana – reprezentant lucrători;

Prof. înv. primar Stoleru Ecaterina – reprezentant lucrători;

Popa Maria, medic – medicina muncii;

Prof. Blaga Oana Simona – reprezentând conducerea;

Prof. Lăzărescu Valeriu – secretar comisie;