Comisia pentru sănătate și securitate în muncă

2023-2024

Președinte:
Prof. Melinte Mariana – director
Secretar:
Țacu Doina – administrator patrimoniu- serviciul administrativ
Membri:

  1. Dr.__ – medic Medicina muncii – serviciu extern
  2. Prof.  Stroescu Mădălina– director adjunct
  3. Prof.  înv.primar- Timofte Gianina
  4. Prof. Lăzărescu Valeriu
  5. Prof.Olaru Gabriela

2022-2023

Președinte: Director, prof. Mariana Melinte

Membri: Prof. Olaru Gabriela Tatiana – reprezentant lucrători;

Prof. înv. primar Stoleru Ecaterina – reprezentant lucrători;

Popa Maria, medic – medicina muncii;

Prof. Blaga Oana Simona – reprezentând conducerea;

Prof. Lăzărescu Valeriu – secretar comisie;