Istoric

Scoală Gimnazială „Ștefan cel Mare” se afla în localitatea Dancu, comuna Holboca, considerată Zona Metropolitană Iași. Localitatea Dancu se află la aproximativ 1,5 km de orașul Iași, pe șoseaua Iași-Ungheni( Calea Dacilor), învecinată la est cu localitatea Holboca, la vest cu municipiul Iași, la sud cu răul Bahlui, iar la nord cu satele Ruseni și Orzeni, componente ale comunei Holboca. Localitatea se întinde pe o suprafață aproximativa de 12-15 hectare, fiind caracterizată prin diversitatea construcțiilor astfel: se regăsesc aproximativ 700 de gospodarii sătești tradiționale, 35 de blocuri și aproximativ 100 de locuințe noi(amplasate pe platoul fostelor sere Dancu și pe platoul dintre Dancu și Holboca).
Este atestată că așezare din 1541, dar primele documente cunoscute menționează “Podul Dancului” în 1583 și “Odaia Dancului” în 1639, iar satul poartă numele unui călugăr, care se ocupa de administrarea moșiei Cetățuia. De- a lungul timpului, din punct de vedere administrativ, satul Dancu a aparținut de Plasa Copou, de Plasa Bucium (plasa=ocol, ținut, subdiviziune de județ).
Teritoriul a aparținut boierului Nicolae Balș, până în 1740, când a fost preluat de Gheorghe Mavrocordat și urmașii acestuia, care îl vând ulterior Principelui Sturza.
În anul 1864– 93 de familii din Dancu și din împrejurimi au fost împroprietărite în baza reformei agrare a lui Alexandru Ioan Cuza.
Începuturile învățământului din localitatea Dancu datează din perioada interbelică, când cursurile s-au desfășurat în casa cetățeanului, Ioniță Gh. sub îndrumarea învățătorilor Dominte Octav și Lucreția.

În perioada 1945-1947 s-a construit de către săteni localul de școală cunoscut sub numele „Scoală de la Nuc”, care avea doua săli de clasă pentru învățământul primar-simultan și unde, în prezent, este construita biserica localității Dancu –,,Sf.Ilie“
Învățătorii Petrescu Georgeta, Corneșanu Florica, Grigoraș Mihail și Elena au contribuit la dezvoltarea învățământului primar în satul Dancu în perioada 1970-1978.
Creșterea populației școlare a necesitat construirea, în perioada 1976-1978, a unui nou local de școală cu cinci săli de clasă, astăzi denumit „Școala veche”, situat în centrul satului și unde învățământul gimnazial a fost înființat în 1981; până atunci, elevii mergeau în municipiul Iași sau în localitatea Holboca pentru continuarea studiilor. Acest local există și astăzi.
În anii 80, datorită procesului de industrializare, s-a construit cartierul Dancu pentru a asigura locuințe tinerelor familii care au venit în mun.Iași. Populația școlară a crescut, iar „Çcoala veche” și „Scoală de la Nuc” s-au dovedit neîncăpătoare și de aceea s-au înființat ad-hoc săli de clasă la parterul blocurilor A9 și B1, ”La poștă”, „La frizerie”, „La librărie”, „La restaurant”, iar în această perioadă activitățile didactice s-au desfășurat în trei schimburi.
Întrucât condițiile erau improprii desfășurării actului didactic, în 1990 a fost inițiată construirea unei școli moderne și spațioase. În anii 1990-1992, „etapa șantierului” a fost cea mai grea perioada, cadrele didactice fiind nevoite să facă naveta din deal în vale și retur, purtând cataloage și materiale didactice.
„Școala nouă”, avându-l patron spiritual pe Ștefan cel Mare, personalitate istorică reprezentativă pentru Moldova, a fost inaugurată în septembrie 1992, iar din 1993 a luat denumirea de Școala „Çtefan cel Mare”. Aceasta dispune de 18 săli de clasă, două laboratoare (chimie-fizică, informatică) și o Sală de Sport modernă cu dotările necesare.

Începând cu anul 2005, în baza reorganizării rețelei școlare, au fost arondate și cele doua grădinițe din cartier (GPP și GPN).
Începând cu anul 2007 s-a construit un nou local pentru Grădinița cu Program Normal, care dispune de 5 săli de clasă moderne, parc de joacă pentru copii, centrala proprie pe gaz, conexiune la internet și toate facilitățile necesare unui învățământ de calitate (investiție de aproximativ 8 miliarde de lei vechi).
Grădinița cu Program Prelungit a funcționat într-un spațiu preluat de la Primăria Iași . În prezent , din anul 2020, funcționează într-un local nou – sediul școlii vechi , care a fost modernizat prin fonduri europene, cu 5 săli de clasă, o sală de activități recreative.