Prezentare

Şcoala din localitatea Dancu, com. Holboca, Judeţul Iaşi, a fost infiinţată in anul 1945, funcţionând ca şcoală primară într-un local format din două săli de clasă.

În anul 1974 s-a construit un local cu cinci săli de clasă, iar din 1981 s-a înfiinţat şi ciclul gimnazial.

Începând cu anul 1988 a fost iniţiată construirea noului local cu 18 săli de clasă, trei laboratoare şi o sală de sport, fiind date in funcţiune în anul 1992.

În anul 1993 şcoala a preluat noua denumire de „ŞTEFAN CEL MARE”.

Localitatea Dancu este o parte componentă a comunei Holboca, deşi sub aspect socio-urban aparţine municipilui Iaşi. Şcoala asigură procesul de învăţământ general de opt clase pentru toţi copiii de vârstă şcoalară din cartier şi din sat.

Localitatea are o populaţie de 7051 locuitori, din care: 1040 la sat şi 6011 în cartier. Media de vârstă a populaţiei este de 35-45 ani.

În general localitatea Dancu are o infrastructură relativ bună. Legătura cu municipiul Iaşi se face pe şosea şi linie de tramvai. Există: dispensar, farmacie, poştă şi servicii telefonice, biserică, agenţi economici.