Misiune și viziune

MISIUNEA SCOLII: ’’Șanse egale pentru fiecare! ’’

 Școala Gimnazială ’’Ștefan cel Mare’’ Dancu asigură acces egal la educație tuturor copiilor ,
indiferent de situația socio-economică a familiei,  de etnie și cerințe educaționale speciale pe
parcursul nivelurilor de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. Prin activitățile educative
extrașcolare, cadrele didactice în parteneriat cu părinții elevilor motivează elevii să-și dezvolte
competențele fundamentale  și să se integreze în societatea democratică prin promovarea
următoarelor valori: încrederea, respectul, toleranța și incluziunea socială.

VIZIUNEA SCOLII: ’’ ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE
CALITATE’’

 Cadrele didactice  de la Școala Gimnazială ‘’Ștefan cel Mare’’ Dancu vor asigura cadrul necesar
pentru oferirea unei educații de calitate elevilor, care vor dobândi competențele fundamentale.
Prin parteneriatele cu comunitatea locală, prin proiectele europene și prin activitățile educative
extrașcolare  vom dezvolta dimensiunea europeană a școlii noastre, astfel încât elevii
absolvenți ai ciclului gimnazial să se integreze ușor în societate , să fie responsabili, proactivi și
solidari.