Astăzi, 15 ianuarie 2024, am sărbătorit 174 de ani de la naşterea marelui scriitor român, Mihai Eminescu,zi de mare încărcătură sufletească şi de bucurie pentru toţi cei care se află în slujba cuvântului acestei limbi cu un farmec aparte. De la cei mai mici până la cei mari, am păşit cu emoţie şi cu mare răspundere într-o atmosferă de o nobleţe şi rigoare aparte, spre a marca totodată semnificaţiile Zilei Culturii Româneşti şi spre a descoperi tainele universului creaţiilor eminesciene.

Elevii claselor a V-a A şi a V- a B ai Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, Dancu – coordonaţi de către doamna profesor Georgiana – Alexandra Vasile- în parteneriat cu elevii clasei a V-a ai Şcolii Gimnaziale Ţuţora – aflaţi sub oblăduirea doamnei profesor Gabriela – Nicoleta Bonteanu-, au intrat într-un dialog al ideilor, al gândurilor şi al opiniilor temeinic argumentate, valorificând informaţii preţioase despre viaţa şi despre opera marelui scriitor al neamului nostru.

Activitatea ”Cu dor, despre Eminescu…” s-a derulat pe mai multe etape de lucru; în prima parte, elevii au vizionat un PPT cu date biografice și teme literare dominante din creația eminesciană, precum: puterea creaţiei şi a imaginarului dătător de viaţă prin puterea minţii şi a Logosului, puterea acvaticului –susţinător al vieţii, istoria, timpul, Cosmosul sau predilecţia vocii poetice eminesciene faţă de lumea înaltului, ca spaţiu în care orice năzuinţă îşi poate afla împlinirea („Ea din trestii să răsară”), iubirea faţă de semeni sau faţă de natura protectoare, participativă. Dintre motivele literare specifice temelor anterior amintite, copiii au discutat despre căderea domoală a florilor de tei, despre verticalitatea, stabilitatea şi echilibrul arborelui (salcâm, tei, plop), despre muzicalitatea împletită cu un tumult intern aparte regăsită în puterea buciumului sau despre izvoare, lac, nuferi galbeni, trestii, lună, luceferi, turmele de oi, foile de mură sau ramurile legănate de vânt ale codrului etern.

În a doua etapă, s-a derulat un concurs cu tematică literară; şi-au înfruntat forţa cunoaşterii trei echipe a câte opt elevi; copiii au primit fişe de lucru atractive cromatic şi cognitiv, au pus la comun, în echipă, informaţii şi opinii şi au reuşit să se afirme cu succes în faţa tuturor, ca adevăraţi câştigători, sub întreaga acoperire semantică a termenului. Au fost răsplătiţi prin aplauze, aprecieri verbale, diplome şi dulciuri; cea mai mare răsplată a lor a constat în experienţa emoţiilor unei situaţii de competiţie, precum şi în oportunitatea de comunica despre marele scriitor român, purtător al semnelor unicităţii geniului său creator.

În a treia parte a întâlnirii, copiii s-au delectat sufleteşte cu un moment artistic oferit de clasa a V-a A; au fost valorificate versuri selectate în acord cu particularităţile lor de vârstă, fiind puse în lumină teme şi motive literare specifice. Au câştigat atenţia tuturor costumele, mişcarea scenică, decorul şi felul aparte de a rosti.

Toate activităţile au avut ca fundal muzical versuri cântate de mari artişti, dintre care nu a lipsit marele Tudor Gheorghe. A fost creată, de asemenea, o atmosferă potrivită momentelor alese; s-a realizat o expoziţie a volumelor în medalion literar, precum şi a unor imagini, fotografii ale vremii sau obiecte de scris cu un farmec anume( Coordonator – consilier educativ, profesor de limba şi literatura română, Georgiana- Alexandra Vasile)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *